Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego    KRS: 0000418372     REGON: 146091506     NIP: 1182084321
ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 bud. 23 lok. 018, 01-938 Warszawa

Świadomy Senior 

projekt realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Grupą docelową projektu są osoby starsze powyżej 60 roku życia. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.


Oferta szkoleniowa przygotowana przez Fundację Wyszyńskiego oscyluje wokół tematyki praw seniora i oczekiwań, jakie senior posiada wobec społeczeństwa. Szkolenia grupowe mają charakter warsztatowy. Taka forma daje możliwość dwukierunkowej wymiany zdań oraz doskonalenia określonych umiejętności w praktyce.

Na potrzeby szkolenia zostały przygotowane krótkie filmiki promujące aktywną i świadomą postawę seniora. Są one punktem wyjścia do dyskusji o tym, jak dbać o siebie, relacje z otoczeniem i środowiskiem. Tematy warsztatów obejmują następujące zagadnienia: znajomość prawa, szczególnie w kwestiach dotyczących seniora, aktywność fizyczną, higienę, zdrowe żywienie, farmację, instytucje wsparcia dla seniora, a także różne formy wolontariatu. Ponadto przewidziano obszerny blok poświęcony skutecznej komunikacji z otoczeniem.

 

Trwające szkolenia:

Dom Kultury „Zacisze” ul. Bolkowa 1, 03-641 Warszawa
Terminy: w każdą środę 16 października – 20 listopada, w godz. 9.15 – 10.45

 

Klubokawiarnia w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” ul. Nowolipie 25B, 01-002 Warszawa.
Terminy: w każdą środę 16 października – 20 listopada, w godz. 14.30 – 16.00

 

W drugiej połowie listopada rozpoczną się szkolenia dla kolejnych dwóch grup.
W grudniu odbędzie konferencja podsumowująca cykl szkoleń.

 

Zapisy: tel. 504 266 609
adres e-mail: asos@uksw.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy!