Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego    KRS: 0000418372     REGON: 146091506     NIP: 1182084321
ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 bud. 23 lok. 018, 01-938 Warszawa

Łukasz
Druchliński

 

Szymon
Ciećko

Łukasz Słończewski

Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego powstała w 2012 roku, by, współdziałając  z Samorządem Studentów UKSW i Uniwersytetem, móc samodzielnie wdrażać inicjatywy prostudenckie i studenckie. Osoby związane z Fundacją to studenci i absolwenci UKSW, którym codzienne życie Studentów nie było obce i które nie jest im obojętne.

           Celem Fundacji jest działanie na rzecz społeczeństwa, zaspokajanie potrzeb naukowych, kulturalnych, kultury fizycznej  i sportu. Staramy się pomagać młodzieży, studentom i absolwentom m.in. w rozwijaniu umiejętności i promocji przedsiębiorczości, a także promowanie prospołecznej i świadomej postawy obywatelskiej w środowisku akademickim. Dbamy o rozwój samorządności studenckiej i inicjatyw studenckich tworząc płaszczyznę działań dla kół naukowych
i organizacji studenckich. 

Marek
Kłocewiak

Natalia
Podgórska

Karolina
Rempalska

Paulina
Seremak

Kinga
Kołota

Bartosz
Radomski

Pobierz Statut

Pobierz Logo

Zarząd Fundacji: